0477 209 609 info@drymur.be

Wateroverlast in de kelder is een veelvoorkomend probleem in Limburg en de rest van België en Nederland, vooral na hevige regenbuien. Dit kan leiden tot ernstige schade aan je woning en bezittingen, evenals gezondheidsproblemen door schimmel en meeldauw. In deze uitgebreide gids bespreken we de oorzaken van water in de kelder na regen, de mogelijke oplossingen om de kelder waterdicht te maken en preventieve maatregelen die je kunt nemen. We zullen ook dieper ingaan op hoe je vocht in huis door regen kunt bestrijden en wat je kunt doen als je te maken hebt met water in de kelder bij hevige regen.

Oorzaken van water in de kelder na regen

1. Slechte afwatering

Een van de meest voorkomende oorzaken van water in de kelder is slechte afwatering rond je huis. Wanneer regenwater niet goed wordt afgevoerd, kan het zich ophopen rond de fundering en uiteindelijk je kelder binnendringen. Dit probleem wordt vaak verergerd door:

 • Verstopte of Ontbrekende Dakgoten en Regenpijpen: Als regenwater niet effectief wordt afgevoerd van je dak, kan het naar de basis van je huis stromen en infiltreren in de kelder.
 • Onjuiste Grondafloop: Het grondoppervlak rondom je huis moet van de fundering afhellen. Als dit niet het geval is, kan regenwater naar je huis toe stromen in plaats van er vanaf.
 • Slechte Drainagesystemen: Verouderde of verstopte drainagesystemen kunnen hun werk niet goed doen, wat leidt tot ophoping van water.

2. Barsten in de fundering

Barsten of scheuren in de fundering van je huis kunnen water binnenlaten tijdens hevige regenbuien. Deze barsten kunnen ontstaan door ouderdom, verzakkingen of andere structurele problemen. Veelvoorkomende oorzaken van scheuren in de fundering zijn:

 • Grondbewegingen: Veranderingen in de bodem onder je huis door droogte of overvloedige regenval kunnen scheuren in de fundering veroorzaken.
 • Boomwortels: Groeiende boomwortels kunnen druk uitoefenen op de fundering en scheuren veroorzaken.
 • Oude Funderingen: Oudere huizen hebben vaak funderingen die na verloop van tijd aan slijtage onderhevig zijn.

3. Hoge grondwaterstanden

Tijdens periodes van hevige regenval kan de grondwaterstand stijgen tot boven het niveau van je keldervloer, waardoor water je kelder binnendringt. Dit probleem komt vaak voor in gebieden met slechte bodemdrainage of hoge grondwaterstanden. Factoren die hieraan bijdragen zijn:

 • Lage Ligging: Huizen die in laaggelegen gebieden zijn gebouwd, zijn vatbaarder voor hoge grondwaterstanden.
 • Slechte Bodemdoorlatendheid: Bodems die water slecht doorlaten, zoals kleigronden, kunnen bijdragen aan hogere grondwaterstanden tijdens regenval.

Oplossingen voor water in de kelder

1. Verbeteren van de afwatering

Een van de eerste stappen om water in je kelder te voorkomen, is door de afwatering rond je huis te verbeteren. Hier zijn enkele tips:

 • Dakgoten en Regenpijpen: Zorg ervoor dat je dakgoten en regenpijpen goed functioneren. Maak ze regelmatig schoon en repareer eventuele beschadigingen.
 • Drainagesystemen: Installeer een effectief drainagesysteem zoals een Franse drain (een greppel gevuld met grind en een geperforeerde pijp) rond je huis om water weg te leiden van de fundering.
 • Grondafloop: Zorg ervoor dat het grondoppervlak rond je huis minimaal 15 cm afloopt binnen de eerste 1,5 meter vanaf de fundering.

2. Repareren van barsten en scheuren

Het repareren van barsten en scheuren in de fundering is cruciaal om waterinfiltratie te voorkomen. Hier zijn enkele methoden:

 • Epoxy- of Polyurethaaninjecties: Deze materialen kunnen in de scheuren worden geïnjecteerd om ze te dichten en verdere schade te voorkomen.
 • Cementmortel: Voor bredere scheuren kan cementmortel worden gebruikt om de fundering te repareren.
 • Fundering Verstevigen: In ernstige gevallen kan het nodig zijn om de fundering te verstevigen met behulp van stalen staven of andere ondersteuningsmethoden.

3. Onderhouden van dakgoten en regenpijpen

Goed functionerende dakgoten en regenpijpen zijn essentieel om water weg te leiden van je huis. Hier zijn enkele tips:

 • Regelmatig Onderhoud: Maak dakgoten en regenpijpen minstens twee keer per jaar schoon om verstoppingen door bladeren en vuil te voorkomen.
 • Gootbeschermers: Overweeg het installeren van gootbeschermers om te voorkomen dat vuil in de goten komt.
 • Regenpijp Verlengingen: Zorg ervoor dat regenpijpen ver genoeg van de fundering afvoeren, bij voorkeur minstens 1,5 meter.

Vocht in huis door regen

Vocht in huis kan niet alleen afkomstig zijn van water in de kelder, maar ook door andere problemen zoals condensatie of lekkende daken. Vochtige muren en plafonds kunnen leiden tot schimmelgroei en andere gezondheidsproblemen. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om vochtproblemen aan te pakken:

1. Lekkages opsporen en repareren

Lekkages in het dak of muren kunnen aanzienlijke vochtproblemen veroorzaken. Hier zijn enkele tips om lekkages op te sporen en te repareren:

 • Dakinspectie: Controleer je dak op beschadigde of ontbrekende dakpannen, schoorsteenflitsen en andere potentiële lekkagepunten.
 • Wandinspectie: Zoek naar barsten of gaten in buitenmuren en vul deze met waterdicht afdichtingsmiddel.
 • Dakgootinspectie: Zorg ervoor dat dakgoten goed functioneren en geen water laten overlopen dat in de muren kan sijpelen.

2. Ventilatie verbeteren

Goede ventilatie is essentieel om vochtigheid in huis te verminderen. Hier zijn enkele manieren om de ventilatie te verbeteren:

 • Ventilatoren: Installeer afzuigventilatoren in vochtige ruimtes zoals de badkamer en keuken om vochtige lucht af te voeren.
 • Raamventilatie: Open regelmatig ramen om frisse lucht binnen te laten en vochtige lucht te laten ontsnappen.
 • Mechanische Ventilatie: Overweeg het installeren van een mechanisch ventilatiesysteem dat continu frisse lucht aanvoert en vochtige lucht afvoert.

3. Vochtwerende coatings

Vochtwerende coatings kunnen helpen om vocht buiten te houden en zijn vooral nuttig voor muren en plafonds in vochtige ruimtes. Hier zijn enkele tips:

 • Keldermuren: Breng een waterdichte coating aan op keldermuren om te voorkomen dat vocht binnendringt.
 • Buitenmuren: Gebruik vochtwerende verf of coatings op buitenmuren om vochtinfiltratie te verminderen.
 • Badkamers en Keukens: Gebruik vochtbestendige verf in badkamers en keukens om schimmelgroei te voorkomen.

Water in de kelder bij hevige regen

Bij hevige regenbuien kan de hoeveelheid water die in korte tijd valt, leiden tot ernstige wateroverlast in de kelder. Hier zijn enkele specifieke stappen die je kunt nemen om dit probleem aan te pakken:

1. Waterdichte barrières

Het installeren van waterdichte barrières kan helpen om water buiten te houden tijdens hevige regenbuien. Hier zijn enkele suggesties:

 • Kelderraam Afdekkingen: Gebruik waterdichte afdekkingen voor kelderramen om te voorkomen dat water binnendringt.
 • Waterdichte Deuren: Installeer waterdichte deuren aan kelderingangen om water buiten te houden.
 • Kelderafdichting: Overweeg professionele kelderafdichtingsdiensten om je kelder volledig waterdicht te maken.

2. Regenwateropvangsystemen

Het installeren van regenwateropvangsystemen kan helpen om de belasting op je afvoersystemen te verminderen en overstromingen te voorkomen. Hier zijn enkele opties:

 • Regentonnen: Gebruik regentonnen om regenwater van je dak op te vangen en te gebruiken voor tuinieren en andere toepassingen.
 • Regenwaterputten: Installeer regenwaterputten om grote hoeveelheden regenwater op te vangen en te voorkomen dat het zich ophoopt rond je huis.
 • Doorlatende bestrating: Overweeg het gebruik van doorlatende bestrating rond je huis, zoals grind of speciale doorlatende tegels, om regenwater in de grond te laten sijpelen in plaats van zich op te hopen op het oppervlak.

Preventieve maatregelen

Voorkomen is beter dan genezen. Hier zijn enkele preventieve maatregelen die je kunt nemen om te voorkomen dat water en vocht je kelder en huis binnendringen:

1. Regelmatige inspecties

Voer regelmatig inspecties uit van je fundering, dakgoten en drainage systemen om problemen vroegtijdig te identificeren en aan te pakken. Hier zijn enkele tips:

 • Fundering: Controleer de fundering op scheuren en barsten en repareer deze indien nodig.
 • Dakgoten en regenpijpen: Zorg ervoor dat dakgoten en regenpijpen vrij zijn van vuil en goed functioneren.
 • Drainagesystemen: Inspecteer je drainagesystemen op verstoppingen en zorg ervoor dat ze goed werken.

2. Installeren van een pompsysteem

Overweeg het installeren van een pompsysteem in je kelder om overtollig water automatisch weg te pompen tijdens hevige regenbuien. Hier zijn enkele tips:

 • Sump Pump: Een sump pump is een effectieve manier om water uit je kelder te pompen voordat het schade kan veroorzaken.
 • Back-up Systemen: Zorg voor een back-up systeem, zoals een batterij-back-up of generator, om ervoor te zorgen dat de sump pump blijft werken tijdens stroomuitval.

3. Gebruik van vochtvreters

Plaats vochtvreters in je kelder en andere vochtige ruimtes om de luchtvochtigheid te verlagen en schimmelgroei te voorkomen. Hier zijn enkele tips:

 • Chemische Vochtvreters: Gebruik chemische vochtvreters zoals calciumchloride om overtollig vocht uit de lucht te halen.
 • Elektrische Ontvochtigers: Overweeg het gebruik van elektrische ontvochtigers in vochtige ruimtes om de luchtvochtigheid continu te regelen.

Specifieke oplossingen voor vocht in huis door regen

1. Dakinspectie en onderhoud

Zorg ervoor dat je dak in goede staat verkeert om lekkages en vochtproblemen te voorkomen. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen:

 • Dakbedekking: Controleer de dakbedekking op beschadigingen en repareer of vervang deze indien nodig.
 • Dakgoten: Zorg ervoor dat dakgoten schoon en vrij van vuil zijn om overstromingen en waterophoping te voorkomen.
 • Dakdoorvoeren: Inspecteer dakdoorvoeren zoals schoorstenen en ventilatiepijpen op lekkages en repareer deze indien nodig.

2. Gevelinspectie en onderhoud

De gevel van je huis speelt een cruciale rol in het buitenhouden van vocht. Hier zijn enkele tips:

 • Barsten en Scheuren: Inspecteer de gevel op barsten en scheuren en vul deze met waterdicht afdichtingsmiddel.
 • Vochtwerende Verf: Breng vochtwerende verf aan op de buitenmuren om vochtinfiltratie te voorkomen.
 • Ventilatieroosters: Zorg ervoor dat ventilatieroosters goed werken en vrij zijn van verstoppingen.

3. Binnenhuismaatregelen

Vocht in huis kan ook afkomstig zijn van interne bronnen zoals koken, douchen en drogen van was. Hier zijn enkele maatregelen om dit vocht te beheersen:

 • Afzuigventilatoren: Installeer afzuigventilatoren in vochtige ruimtes zoals de keuken en badkamer om vochtige lucht af te voeren.
 • Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie door regelmatig ramen te openen en ventilatieroosters te gebruiken.
 • Vochtmeters: Gebruik vochtmeters om de luchtvochtigheid in huis te controleren en te regelen.

Zorg dat vocht en water in de kelder geen grotere problemen veroorzaken

Water en vocht in de kelder na regen kunnen grote problemen veroorzaken, maar met de juiste maatregelen kun je je huis beschermen. Door te zorgen voor goede afwatering, het repareren van scheuren en het onderhouden van je dakgoten, kun je wateroverlast voorkomen. Vergeet ook niet om preventieve maatregelen te nemen zoals regelmatige inspecties. Voor meer informatie over kelderdichting en vochtbestrijding, bezoek onze pagina over kelderafdichting.

Extra Hulp en Advies

Bij DryMur begrijpen we hoe frustrerend en schadelijk waterproblemen in je kelder en huis kunnen zijn. Onze experts staan klaar om je te helpen met een grondige inspectie en op maat gemaakte oplossingen. Of je nu hulp nodig hebt bij het verbeteren van de afwatering, het repareren van funderingsscheuren of andere manieren om de kelder waterdicht te maken, wij bieden professionele diensten die je gemoedsrust geven. Lees onze dienstpagina voor meer informatie over hoe wij je kunnen helpen.

Daarnaast bieden we een scala aan informatieve artikelen en blogs die je kunnen helpen om vocht- en waterproblemen in je huis beter te begrijpen en aan te pakken. Lees meer op onze blogpagina en blijf op de hoogte van de nieuwste tips en adviezen.

DryMur WhatsApp Chat
Versturen